Salgsvilkår Release nettbutikk

Salgsvilkår Release nettbutikk

Nedenfor følger de juridiske formuleringer vi er forpliktet til å oppgi i en kjøpsprosess.

Kortversjon

For deg som ikke ønsker å lese alt dette, har vi laget en kortversjon:

  1. Du har 30 dagers åpent kjøp.
  2. Vi har 2 års garanti på alle telefoner, dersom ikke annet er oppgitt.
  3. Når du bruker produkter kjøpt hos oss, må du følge norske lover.
  4. Du får aldri dårligere rettigheter enn det du har krav på etter norsk lov.
  5. Oppstår det en uheldig situasjon strekker vi oss langt for å gjøre deg fornøyd.

Detaljert versjon

Partene

Selgende part er Release Holding AS Org nr 932 960 486 MVA, heretter omtalt som Selger.
Kjøpende part er den oppgitte person eller foretak ved ordreinnleggelse, heretter omtalt som Kjøper.

Gyldighet

Følgende vilkår og betingelser, heretter omtalt som vilkår, er gjeldende ved forbruker- og næringskjøp av varer fra Selger. Ved forbrukerkjøp gjelder Forbrukerkjøpsloven, ved næringskjøp gjelder Kjøpsloven. Betingelsene er sammen med din bestilling å anse som avtalegrunnlaget for inngått handel. Vilkårene kan endres uten forutgående varsel.

Ved forbrukerkjøp vil forbrukeren aldri få vilkår som gir dårligere rettigheter enn de rettighetene som er regulert i gjeldende norske lover. Aktuelle lover er, uten å være begrenset til, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, e-handelsloven, markedsføringsloven og personopplysningsloven.

Der hvor lovgivning stiller krav til skriftlige avtaler, oppfylles dette gjennom bruk av e-post, SMS og/eller digital signatur.

Gjeldende jurisdiksjon er Norge. Selger sender ikke varer til utland eller Svalbard med mindre det er inngått spesiell avtale om dette.

Personer som ikke er myndige må ha sine foresattes tillatelse til å inngå kjøp.

Forbehold

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel.

Selger tar forbehold om feil og/eller mangler i varebeskrivelser, priser, markedsføring, tekniske løsninger, lagerbeholdninger samt alle andre forhold hvor en feil har oppstått. Selger forbeholder seg retten til å kansellere en ordre eller deler av denne dersom en feil har oppstått, ved utsolgt(e) produkt(er) eller ved situasjoner hvor Selger ikke kan levere i henhold til informasjon oppgitt i nettbutikken, gjennom markedsføring eller på annen måte.

Selger forbeholder seg retten til å nekte levering av enhver vare basert på valutasvingninger, prissvingninger, lagerhold, varetilgang, konkurranseforhold eller andre årsaker etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser, produkter, kategorier og beholdninger etter eget ønske og uten forutgående varsel.

Selger tar forbehold om force majeure herunder alle eksterne uforutsette forhold som Selger ikke råder over, men som kan påvirke Selgers leveringsdyktighet, varetilgang, priser, kvalitet, tekniske løsninger, drift eller annet.

Ved benyttelse av forbehold vil Kjøper alltid informeres i forkant og Selger vil så langt det er mulig tilby alternativer til Kjøper.

Generelt

Prisene på nettbutikken er oppgitt inkludert merverdiavgift, så fremt ikke annet er spesifisert. Merverdiavgiften blir spesifisert både i kassen, på ordrebekreftelse og på faktura.

Lagerbeholdning er oppgitt på hvert enkelt produkt. Noen ganger er det ikke mulig å bestille produkter som ikke finnes på lager. Generelt vil utsolgte varer fjernes, det kan imidlertid forekomme at nylig utsolgte varer eller spesielle varer hvor det godtas forhåndsbestillinger vises på butikken. Det samme gjelder gjennom markedsføring herunder andre salgskanaler. Den oppgitte lagerbeholdningen på hvert enkelt produkt skal alltid være å anse som gjeldende.

Ordre

Ordren er å anse som bindende når den er registrert som innlagt. Kjøper må bekrefte ordren før den legges inn. Selger er bundet av Kjøpers ordre så fremt det ikke forekommer forbehold. Ved forbrukerkjøp har Kjøper likevel rett til å heve ordren i tråd med Angrerettloven. Ved mottak av ordre vil Selger automatisk sende ut ordrebekreftelse til Kjøper. Kjøper er forpliktet til å lese gjennom ordrebekreftelsen, og sørge for at denne er i samsvar med ordren. Ved avvik plikter Kjøper å meddele dette snarest og innen rimelig tid til Selger.

Betaling

Selger tilbyr flere ulike betalingsalternativ, herunder betaling med debet- eller kredittkort, betaling med faktura og betaling Klarna Konto.

Ved betaling med debet- eller kredittkort belastes kjøper for varen samtidig som ordren blir bekreftet.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 30 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende metoder for etterfølgende betaling:

Faktura: Forfallsdato er 30 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Ved for sen betaling tilkommer påminnelsesavgift med det beløp som er tillatt d.d. 70 kr og forsinkelsesrente med 24% + gjeldende referanserente. Vanlig kredittsjekk uten kopi til orientering vil bli gjort og leveranse av varer skjer kun til folkeregistrert adresse. Fakturaavgift på kr 39.- inkl. mva tilkommer ved valg av faktura med utsatt betaling.

Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

Betalingen går alltid direkte til Klarna.

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese de fullstendige brukervilkårene deres.

For spørsmål gjeldende delbetaling og eller din konto kan du kontakte Klarna direkte på telefon 21018990. Du kan nå Klarna via chat hele døgnet.

Levering

Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Normal klargjøringstid er 1 virkedag. Levering skjer med valgt speditør til adressen Kjøper har oppgitt ved ordreinnleggelsen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Speditøren velges ved ordreinnleggelse. Avhengig av Kjøpers bostedsadresse og/eller ordrebeløpet, kan det være at speditøren er forhåndsvalg. Normal fremsendingstid til de fleste steder i Norge er 1-5 virkedager. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger som jul. Selger har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i Kjøpers besittelse. Skulle en uforutsett forsinkelse oppstå vil Selger kontakte Kjøper så snart dette er mulig. Ved forsinkelse kan Kjøper avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Etter mottak av produktene bør Kjøper innen rimelig tid undersøke at det er levert korrekte produkter i riktige kvanta, eller om produktene måtte ha feil eller mangler. Kjøpers rett til senere å reklamere på forhold knyttet til leveringen kan bortfalle dersom dette ikke skjer innen rimelig tid etter mottak av produktene.

Leveringskostnader og Kjøpers plikt

Ved bestilling aksepterer Kjøper vilkårene som gjelder for valgt fraktalternativ.

Salg av brukte produkter

Alle brukte produkter selges uten lader og annet utstyr hvis det ikke er spesifisert. Våre brukte produkter et klassifisert ut fra tilstand Nesten ikke brukt og Pent brukt.

Nesten ikke brukt:

Oppleves som ny, uten merker eller riper av betydning. Intervall for batterikapasitet er alltid 80-100%. Telefonen er nøye kvalitetssjekket* av erfaren tekniker på alle vitale funksjoner.

Pent brukt:

Kosmetisk pen, med noe mindre slitasje på display og noe merker på bakdeksel og/eller rammen. Intervall for batterikapasitet: 80-100%. Telefonen er nøye kvalitetssjekket* av erfaren tekniker på alle vitale funksjoner.

Litt mer brukt

Fremstår som fin, men mer brukt. Noen riper i display og merker på bakdeksel og/eller merker i rammen. Intervall for batterikapasitet: 80-100%. Telefonen er nøye kvalitetssjekket av erfaren tekniker på alle vitale funksjoner.

Reklamasjon

Ved forbrukerkjøp kan Kjøper i henhold til Forbrukerkjøpsloven reklamere på produktene. Reklamasjon på forhold relatert til leveringen (slik som feil eller mangel i leveringen) må skje innen rimelig tid etter at Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men ikke mer enn to måneder fra det tidspunktet mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten løper to år fra det tidspunktet Kjøper overtok produktet. For produkter som er ment å ha en vesentlig livslengde er reklamasjonsretten fem år. Kjøper må reklamere i tide for ikke å tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som kommer frem innen seks måneder fra tidspunktet Kjøperen overtok produktene, blir ansett å ha vært der ved leveringstidspunktet.

Reklamasjon gjøres ved å kontakte kundeservice, en av våre butikker eller i tråd med beskrivelsen du mottar i ordrebekreftelsen eller sammen med produktet. Ved mottak av forespørsel om reklamasjon vil Selger informere Kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i Selgers besittelse, i den samme tilstand som produktet var da Kjøper mottok dette.

Selger har anledning til å foreta opptil to utbedringsforsøk på samme mangel. Skulle mangelen etter dette fremdeles være gjeldende, kan Selgeren avhengig av omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, kreve levering av tilsvarende vare, kreve erstatning eller heve avtalen. Dette gjelder ikke dersom mangelen er uvesentlig.

Dersom Kjøper på eget initiativ foretar utbedring av feil eller mangel uten at dette er skriftlig avtalt med Kjøper, vil Kjøper ikke dekke kostnadene relatert til utbedringen.

Reklamerer Kjøper på et produkt som viser seg å være fri for feil eller mangler, eller ha uvesentlige mangler, forbeholder Selger seg retten til å kreve Kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved sending, håndtering og/eller undersøkelser av produktet.

Angrerett

Ved forbrukerkjøp kan Kjøper i henhold til Angrerettloven angre på kjøpet. Angreretten, også kjent som angrefrist, forutsetter at Kjøper innen 14 dager etter mottak av produktene gir melding til Selger om at denne skal benyttes. Mottar ikke Kjøper et angrerettskjema i ordrebekreftelse eller ved levering av produktene, er denne retten utvidet til tre måneder. For å benytte angrerett må produktet leveres tilbake til Selger i tilsvarende stand som da Kjøper mottok det.

Release gir i praksis Kjøper utvidet angrerett, gjennom 30 dagers åpent kjøp. 30 dagers åpent kjøp gjelder både ved forbrukerkjøp og næringskjøp.

Angring / Heving av kjøp gjøres ved å kontakte kundeservice, en av våre butikker eller i tråd med beskrivelsen du mottar i ordrebekreftelsen eller sammen med produktet. Ved mottak av forespørsel om angrerett / heving av kjøp vil Selger informere Kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå, inkludert hvilken informasjon som skal følge med returen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i Selgers besittelse, i den samme tilstand som produktene var de Kjøper mottok dette.

Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer innen 14. dager. Returnerer Kjøper et produkt som viser seg ikke å være i tilsvarende samme stand som da det ble sendt ut, forbeholder Selger seg retten til å nekte bruken av angrerett, kreve Kjøper for de faktiske kostnadene påløpt ved håndtering og undersøkelser av produktet, alternativt avkorte tilbakebetalingen for produktet.

Ved retur av en ordre hvor det er innvilget rabatt basert på kvantum og/eller gitt med ekstra produkt basert på kvantum, forutsetter bruken av angrerett at rabatten eller ytelsen motregnes, tilbakestilles eller returneres. Eksempel på dette er ordre med «kjøp 3, betal for 2».

Se og last ned vårt angrefristskjema.

Personvern

Se egen informasjon på Selgers nettside her.

Salgspant

Selger har salgspant i alle leverte produkter inntil kjøpesummen er fullt ut betalt inkludert eventuelle omkostninger, gebyrer og renter. Selger har salgspant i de solgte produktene i tråd med Lov om pant (Panteloven).