Til oversikt

Nye regler gjør det ekstra gunstig å leie mobil til dine ansatte

leiemobil_til_ansatte.jpg

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften er fjernet fra 1. januar 2021. At dette vilkåret nå ikke gjelder lenger gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere.

 

For eksempel kan du nå skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få den samme ytelsen på samme tid. Et eksempel på en slik naturalytelse kan være en leid mobiltelefon som nå kan inngå i fribeløpet på kroner 5000,- til hver enkelt ansatt.

 

Skattemessige fordeler både for arbeidsgiver og ansatt

Tidligere var gaver i arbeidsforhold i utgangspunktet en skattepliktig fordel, men det følger av (FSFIN), § 5-15 at gaver i arbeidsforhold nå er skattefrie når nærmere vilkår er oppfylt. Den nye ordningen som gjelder etter 1.januar 2021, muliggjør skattefri leie av mobil for de ansatte. Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til elektriske kommunikasjonstjenester (ek-tjenester) som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjenesten gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

En god løsning også for miljøet

Nå kan du som arbeidsgiver tilby dine ansatte gratis leiemobil som oppgraderes ved behov.

I stedet for å binde opp kapital som du også må skatte av i splitter nye og uforholdsmessig dyre mobiltelefoner, kan dine ansatte leie mobiltelefoner som er pent brukt. Dette ved at du som arbeidsgiver inngår en gunstig leieavtale med Release. Alle våre leietelefoner har blitt nullstilt, sjekket og klargjort for nye brukere. På denne måte sparer du som arbeidsgiver både økonomiske kostnader og du sparer miljøet. Dette er et veldig godt tiltak med tanke på sirkulær økonomi. Når leieavtalen går ut tar Release ansvar for mobilene og sørger for at de enten leies videre eller resirkuleres. 

 

Holthe Marketing valgte leiemobil til sine ansatte

 

Ta kontakt med oss for å høre mer om fordelene ved å leie mobil

Dersom du ønsker å høre mer om både de skattemessige og miljøvennlige fordelene ved å leie mobil til dine ansatte, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Hos Release får du løsninger som er gunstige både med tanke på økonomi og miljø. En vinn-vinn rett og slett.

 

Se våre tilbud til bedrifter her