Release er Trefadder

Release er Trefadder

Ved å redusere våre klimaavtrykk og kompensere resterende utslipp gjennom Trefadder, bidrar vi i Release til en mer miljøvennlig drift. Sammen med Trefadder planter vi trær som fanger langt mer CO2 fra atmosfæren enn det vi slipper ut.

For oss er en grønnere hverdag et av våre hovedmål, og vi kjemper hele tiden for å gjøre driften av Release mer miljøvennlig. Derfor er vi stolte over vårt samarbeid med Trefadder.  Ved å velge å kjøpe en brukt mobil som får flere liv er du med på å spare miljøet, og samtidig vil du som kunde hos oss også være en del av vår Trefadderskog.

Hva gjør Trefadder?

Trefadder er Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS). Trefadder bygger norske klimaskoger som fanger store mengder CO2. Klimaskogene bygges i samarbeid med grunneiere og skaper mange arbeidsplasser ute i distriktene. Per i dag er det plantet og sådd over 400.000 trær i regi av Trefadder. Ambisjonen er å plante flere millioner trær hvert år, trær som over tid vil binde millioner av tonn CO2. Gjennom klimaskogene til Trefadder kan bedrifter og privatpersoner få mulighet til å klimakompensere sine utslipp.

Et godt alternativ til klimakvoter

Denne karbonfangsten ved hjelp av treplanting er et godt og rimelig alternativ til internasjonale klimakvoter. All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell, og Trefadder planter på områder som gir forutsetning for vekst, biologisk mangfold og god kvalitet.
Hele produksjonsfasen dokumenteres med sporbarhet, journalføring og bilder. Trefadder planter kun på områder som er definert som egnede arealer for klimaskog. På disse arealene er det busker og noen små trær som fungerer som en slags skjerming mot elementene for trærne som plantes. All planting gjøres for hånd og eksisterende vegetasjon blir ikke rørt. Dette er viktig slik at en ikke begynner klimaregnskapet på området i minus. Trefadder legger sterk vekt på verifiserbar dokumentasjon som underlag for klimasertifikatene og arbeidet med klimaskogene.

Viktig med dokumentert effekt

Det er viktig for oss at det arbeidet Trefadder gjør kan vise til dokumentert effekt. Trefadder har utviklet en metodikk og et produksjonssystem som gir en solid dokumentasjon, sporbarhet og trygghet for karbonfangsten. De benytter internasjonal metodikk for å beregne mest mulig nøyaktig. Dette arbeidet forsterkes ved bruk av kartdata, flyfoto, satellittdata, risikoanalyser og fysisk befaring på hvert enkelt planteområde. Vi har stor tro på det arbeidet Trefadder gjør og effekten av dette.